Qui som?

A Parellada Finques som una empresa dinàmica i actual amb un equip professional que treballa per oferir als nostres clients assessorament personalitzat en l'administració del seu habitatge, comunitat , garatge, etc. Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients i busquem les solucions més adequades. A Parellada Finques complim amb les funcions d'un administrador de finques col·legiat, i que es resumeixen en:

GESTIONAR BENS IMMOBLES

Gestionar els béns immobles amb criteris Professionals, conscient del seu valor com bé d'inversió i estalvi. Conscient que el patrimoni immobiliari és, en molts casos, un llegat transmès de generació en generació, gestionar i actualitzar les rendes, els seus cobraments i pagaments. Fa les liquidacions corresponents i el seguiment d'impagats i morosos.

MEDIADOR

Entre propietaris i arrendataris; entre propietaris i administracions públiques; i entre els mateixos propietaris en els casos de les COMUNITATS.

APLICAR LA LEGISLACIÓ

Interpretar i aplicar la legislació vigent intentant unificar criteris per evitar litigis.

CONSERVAR I MILLORAR LA PROPIETAT

S'ocupa de gestionar el manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, buscant la millora constantment.

RESOLDRE PROBLEMES

Buscar la solució tant dels petits problemes com dels grans d'una manera ràpida i eficaç.

ASSESSORAR I REPRESENTAR

Assessora sobre totes les matèries relacionades amb la propietat immobiliària, i a més, pot representar oficialment al propietari, si així ho desitja, davant tercers (arrendataris, administració pública, comunitats).

COMUNITATS DE PROPIETARIS

Assessorant-les en el compliment de la normativa legal, aconsellant-les en les seves decisions, cuidant el bon funcionament de la Comunitat i donar compliment als acords de les juntes.

Finques Parellada
Carrer d´Aribau 151,2º 2ª 08036 Barcelona · 93 439 19 58
info@finquesparellada.com